Välkommen


Hej och välkommen till min hemsida.

På denna sida kan du finna information om värdering av olika finansiella instrument och den bakomliggande teorin för dessa. Sidan är till för dem som vill lära sig mer om finansmatematik, öka sin förståelse av olika typer av värdepapper och göra egna beräkningar med hjälp av olika modeller.

Vidare finns en rad länkar där man kan finna mer information om olika företag i finansbranschen, artiklar och historisk data. Sidan har tillkommit efterhand som jag arbetat med att utveckla system för handel och riskberäkningar.

Då jag även arbetar som adjungerad universitetslektor i finansmatematik på Mälardalens Högskola kan du också finna de föreläsningsanteckningar (det kompendium) som jag skrivit för mina elever.

Jan R. M. RömanDen konstnärliga utformningen av denna sida är gjord av min son Erik Håkansson på Erikon Webdesign.